English Français Español Русский عربي


政治实体按照对应法律体系、国内生产总值和人均国民生产总值字母顺序索引

政治实体  法律体系 国内生产总值(单位:十亿美元) 人均国民生产总值(图册法)美元(a)
       
亚速尔群岛(葡属) 民法 (II) (II)
阿富汗 穆斯林法 8.4 (b) 800
南非 混合法  255 5 390
阿尔巴尼亚 民法 9.1 2 960
阿尔及利亚 混合法 114.7 3 030
德国  民法 2 906.7 36 620
安道尔 习惯法 (1) 1.8 (c) 38 800
安哥拉 民法 44 1 980
安提瓜和巴布达 普通法 1 11 210
安的列斯群岛(荷属) 民法 (II) (II)
沙特阿拉伯 穆斯林法 309.8 12 510
阿根廷 民法 214.1 5 150
亚美尼亚  民法 6.4 1 930
阿鲁巴(荷属) 民法 1.9 (d) 21 800
澳大利亚 普通法 768.2 35 900
奥地利 民法 322.4 39 590
阿塞拜疆 民法 20.1 1 850
巴哈马群岛 普通法 5.5 15 800
巴林  混合法 12.9 14 370
孟加拉国 混合法 62 480
巴巴多斯 普通法 3.1 /
白俄罗斯 民法 36.9 3 380
比利时 民法 392 38 600
伯利兹 普通法 1.2 3 650
贝宁 民法 4.8 540
百慕大群岛(英属) 普通法 (II) (II)
不丹 混合法 0.9 1 410
玻利维亚 民法 11.2 1 100
波斯尼亚和黑塞哥维那 民法 11.3 2 980
博茨瓦纳 混合法 10.3 5 900
巴西 民法 1 068 4 730
文莱 混合法 6.4 /
保加利亚 民法 31.5 3 990
布吉那法索 混合法 6.2 460
布隆迪 混合法 0.8 100
柬埔寨 民法 7.2 480
喀麦隆 混合法 18.3 1 080
加拿大(不包括魁北克) 普通法 (2) 977.9 36 170
加那利群岛(西属) 民法 (II) (II)
佛得角 民法 1.1 2 130
开曼群岛(英属) 普通法 (II) (II)
中非共和国 民法 1.5 360
智利 民法 145.8 6 980
中国(不包括香港和澳门) 混合法 2 668.1 2 010
塞浦路斯 混合法 15.4 18 430
哥伦比亚 民法 135.8 2 740
科摩罗群岛 混合法 0.4 660
刚果 混合法 7.4 950
朝鲜 混合法 / /
韩国 混合法 888 17 690
哥斯达黎加 民法 22.1 4 980
科特迪瓦 混合法 17.5 870
克罗地亚 民法 42.7 9 330
古巴 民法 / /
丹麦 民法 275.2 51 700
吉布提 混合法 0.8 1 060
多米尼克 普通法 0.3 3 960
苏格兰(英属) 混合法 (3)158.5 (e) 31 346
埃及 混合法 107.5 1 350
萨尔瓦多  民法 18.3 2 540
阿拉伯联合酋长国 混合法 129.7 23 950
厄瓜多尔 民法 40.8 2 840
厄立特里亚 混合法 1.1 200
西班牙 民法 1 224 27 570
爱沙尼亚 民法 16.4 11 410
美国(不包括路易斯安那) 普通法 (4) 13033.6 44 970
埃塞俄比亚 混合法 13.3 180
法罗群岛(丹属) 民法 (II) (II)
斐济 普通法 2.8 3 300
芬兰 民法 209.4 40 650
法国  民法 2 230.7 36 550
加蓬 混合法 9.5 5 000
冈比亚 混合法 0.5 310
格鲁吉亚 民法 7.6 1 560
加纳  混合法 12.9 520
希腊 民法 245 21 690
格林纳达 普通法 0.5 4 420
格陵兰(丹属) 民法 (II) (II)
关岛(美属) 普通法 (II) (II)
危地马拉 民法 35.3 2 640
根西岛(英属) 习惯法 (5) 2.7 (f) 44 600
几内亚 混合法 3.3 410
几内亚比绍 混合法 0.3 190
赤道几内亚 混合法 8.6 8 250
圭亚那 混合法 0.9 1 130
海地 民法 5 480
洪都拉斯 民法 9.2 1 200
香港(中国) 混合法 189.8 28 460
匈牙利 民法 112.9 10 950
印度 混合法 906.3 820
印度尼西亚 混合法 364.5 1 420
伊朗 混合法 222.9 3 000
伊拉克 混合法 12.6 (g) 1 900
爱尔兰 普通法 222.6 45 580
冰岛 民法 15.9 50 580
以色列 混合法 123.4 18 580
意大利 民法 1 844.7 32 020
牙买加   普通法 10.5 3 480
日本 混合法 4 340.1 38 410
泽西岛(英属) 习惯法 (6) 5.1 (h) 58 000
约旦 混合法 14.2 2 660
哈萨克斯坦 民法 77.2 3 790
肯尼亚 混合法 21.2 580
吉尔吉斯斯坦 民法 2.7 490
基里巴斯 普通法 0.1 1 230
科威特 混合法 80.8 30 630
老挝 民法 3.4 500
莱索托 混合法 1.5 1 030
拉脱维亚 民法 20.1 8 100
黎巴嫩 混合法 22.7 5 490
利比里亚 混合法 0.6 140
利比亚 混合法 50.3 7 380
列支敦士登 民法 / /
立陶宛 民法 29.8 7 870
路易斯安那(美属) 混合法 (7) 168.2 (i) 37 378
卢森堡 民法 41.4 76 040
澳门(中国) 民法 14.3 14 010
马其顿 民法 6.2 3 060
马达加斯加 混合法 5.5 280
马来西亚  混合法 148.9 5 490
马拉维 混合法 2.2 170
马尔代夫 穆斯林法 0.9 2 680
马里 混合法 5.9 440
马耳他 混合法 5.6 13 610
马恩岛 (英属) 普通法 2.3 28 620
摩洛哥 混合法 57.3 1 900
马绍尔群岛(美属) 普通法 0.2 3 000
毛里求斯 混合法 6.4 5 450
毛里塔尼亚 混合法 2.7 740
马约特岛(法属) 民法 (II) (II)
墨西哥 民法 839.2 7 870
密克罗尼西亚 混合法 0.2 2 380
摩尔多瓦 民法 3.3 1 100
摩纳哥 民法 / /
蒙古 混合法 2.7 880
黑山 民法 2.3 3 860
莫桑比克 混合法 7.6 340
缅甸 混合法 / /
纳米比亚 混合法 6.4 3 230
尼泊尔 混合法 8.1 290
尼加拉瓜 民法 5.4 1 000
尼日尔  混合法 3.5 260
尼日利亚 混合法 114.7 640
挪威  民法 311 66 530
新喀里多尼亚岛(法属) 民法 2.7 14 020
新西兰 普通法 103.9 27 250
阿曼 混合法 24.3 9 070
乌干达 混合法 9.3 300
乌兹别克斯坦  民法 17.2 610
巴基斯坦  混合法 128.8 770
帕劳 普通法 0.2 7 990
巴勒斯坦 混合法 4.1 1 230
巴拿马 民法 17.1 4 890
巴布亚新几内亚 混合法 5.7 770
巴拉圭 民法 9.1 1 400
荷兰(不包括阿鲁巴) 民法 657.6 42 670
秘鲁 民法 93.3 2 920
菲律宾 混合法 116.9 1 420
波兰 民法 338.7 8 190
波利尼西亚(法属) 民法 3.4 16 070
波多黎各岛(美属) 混合法 67.9 10 950
葡萄牙 民法 192.6 18 100
卡塔尔 混合法 42.5 (j) 29 800
魁北克(加属) 混合法 (8) 273.6 (k) 36 009
刚果民主共和国 混合法 8.5 130
多米尼加共和国 民法 30.6 2 850
捷克共和国 民法 141.8 12 680
罗马尼亚 民法 121.6 4 850
英国(不包括马恩岛、根西岛、泽西岛和苏格兰) 普通法 (9) 2 178.7 40 180
俄罗斯 民法 986.9 5 780
卢旺达 混合法 2.5 250
圣基茨和尼维斯 普通法 0.5 8 840
圣卢西 混合法 0.9 5 110
圣马力诺 民法 0.9 /
圣文森特和格林那丁斯 普通法 0.5 3 930
所罗门群岛 混合法 0.3 680
萨摩亚 混合法 0.4 2 270
圣多美和普林西比 混合法 0.1 780
塞内加尔 混合法 8.9 750
塞尔维亚 民法 31.8 3 910
塞舍尔 混合法 0.7 8 650
塞拉利昂 混合法 1.4 240
新加坡 混合法 132.2 29 320
斯洛伐克 民法 55 9 870
斯洛文尼亚 民法 37.3 18 870
索马里 混合法 / /
苏丹 混合法 37.6 810
斯里兰卡 混合法 27 1 300
瑞典 民法 384.9 43 580
瑞士 民法 379.8 57 230
苏里南 民法 1.6 3 200
斯瓦茨兰 混合法 2.6 2 430
叙利亚 混合法 34.9 1 570
塔吉克斯坦 民法 2.8 390
台湾 混合法 364.5 17 230
坦桑尼亚 混合法 12.8 350
乍得 混合法 6.5 480
东帝汶 混合法 0.4 840
泰国 民法 206.2 2 990
多哥  混合法 2.2 350
汤加 普通法 0.2 2 170
特立尼达和多巴哥 普通法 19.9 13 340
突尼斯 混合法 30.3 2 970
土库曼斯坦 民法 10.5 650
土耳其 民法 402.7 5 400
乌克兰 民法 106.1 1 950
乌拉圭  民法 19.3 5 310
瓦努阿图 混合法 0.4 1 710
委内瑞拉 民法 181.9 6 070
美属维尔京群岛 普通法 (II) (II)
越南 民法 60.9 690
也门 混合法 19.1 760
赞比亚  混合法 10.9 630
津巴布韦 混合法 5 340
       
世界国内生产总值总计:   48 051.2  

信息来源:

(I) 除非有特别脚注标示,所使用的基础统计信息来源于“世界银行 KEY DEVELOPMENT DATA & STATISTICS”2006,并由如下的信息来源加以补充:

 1. Pocket World in Figures 2007, The Economist, 2007 Edition
 2. 1 251.5 - 273.6 = 977.9
 3. The Scottish Government Statistics 2004 (网站)
 4. 13 201.8 - 168.2 = 13 033.6
 5. CIA, the World Fact Book 2007 (网站)
 6. 同注(5)
 7. U.S. Census Bureau of Economic Analysis 2005(网站)
 8. Institut de la Statistique du Québec, le Québec, chiffre en main, Québec 2007(网站)
 9. 2 345 - 166.3 = 2 178.7
 1. Revenu National Brut per capita, Atlas Method, World Bank, 同注(I)
 2. CIA, the World Fact Book 2007 PIB per capita(网站)
 3. Pocket World in Figures 2007, The Economist, 2007 Edition (PIB per capita)
 4. 同注(b)
 5. The Scottish Government Statistics PIB per capita 2004 (网站)
 6. 同注(b)
 7. 同注(b)
 8. 同注(b)
 9. U.S. Census Bureau, Bureau of Economic Analysis 2005 PIB per capita (网站)
 10. 同注(b)
 11. Institut de la Statistique du Québec, le Québec, chiffre en main, Québec 2007 PIB per capita  (网站)

(II) 对于附属于某宗主国的政治实体,除非有特别注释,其统计被包括在对应的宗主国的统计内

© University of Ottawa
For additional information, consult our list of contacts.
Last updated: 2009.12.15